• Title: Paligsahan sa buwan ng Ramadhan
  • Description: Paligsahan sa aklat na pinamagatang\” ITO ANG ISLAM\”, ito ay paligsahang isasagawa sa buwan ng Ramadhan para sa mga pilipno at ang layunin nito ay upang magkaroon ng tamang pang-unawa sa kahulugan ng Pananampalatayang islam at lalu pang maintindihan ng sangkatauhan ang kahulugan ng Islam.
  • Language: Tagalog
  • Add date: August 28, 2012, 3:41 am
  • Translated into: Tagalog
  • Source: http://islamhouse.com/tl/news/398568/